1. en
 2. pl
John Alex Leadership Coaching Life Coaching Business Mentoring Consulting

Polityka Prywatności

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest John Alex I Piotr Jankowski ul. Świętokrzyska 51/6, 80-180 Gdańsk, NIP: 731-167-13-32. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „Ja”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji do Bloga są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
   

§2. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Jeśli posiadasz Konto na mojej stronie, to przetwarzam Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.

 2. Jestem także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób każdorazowo zapisanych na webinar czy live-chat.

 3. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu e-mail, ukształtowania treści potencjalnej Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

  6. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar, czy live-chat

 4. Korzystam z kreatora stron WebWave. WebWave potwierdza, że wszelkie dane na temat moich użytkowników przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w UE. WebWave zawsze umożliwiał permanentne usunięcie każdego konta i wszystkich danych z nim związanych. WebWave nie zbiera i nie przechowuje żadnych danych osobowych na temat użytkowników stron stworzonych w ich systemie.

 5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jestem ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: piotr@johnalex.pl

 7. Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych.

 8. Mam prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz innych Twoich danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 10. Nie udostępniam Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 11. Wprowadziłem certyfikat SSL strony oraz mam wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuję skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.
   

§3. PLIKI COOKIES

 1. Witryna johnalex.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika/Ciebie, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

 3. Na mojej witrynie wykorzystuję następujące pliki cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

John Alex Coaching and Mentoring Blog Privacy Policy Logo

piotr@johnalex.pl +48 509 774 360

Copyright 2021 John Alex i Piotr Jankowski